www@wielun:~> cat kontakt.htm
tomek /at/ wielun /dot/ org
Uwaga: podany wyżej adres służy wyłącznie do korespondencji prywatnej, w szczególności nie życzę sobie otrzymywać na niego reklam, ofert oraz innych przesyłek masowych. Wysyłając na mój adres tego rodzaju przesyłki zgadzasz się na umieszczenie twoich adresów na wszystkich możliwych czarnych listach oraz blokowanie ich zawsze i wszędzie. Wysyłając na ten adres spam automatycznie zgadzasz się na jego ewentualną publikację. Warning: above address is made available only for private communications and I don`t want to receive any advertisements, offers and other bulk mailings. Sending such things to the above address you authorize me to place your addresses on any available blacklists and blocking them everywhere and every time. Sending bulk mail to the above address you authorize me to make your message publicly available. www@wielun:~>