www@wielun:~> cat index.htm

 ...:::Moje miejsce w sieci:::...

     
 Who's this guy             
 Kontakt           
 4           
 5
 6 
 7

 Czytam:
   www.wykop.pl
   www.ccie.pl
   www.freebsd.org
   www.netbsd.org
   news.ycombinator.com
   slashdot.org
   boli-blog.pl
   

www@wielun:~>